Best Free Online sites that are dating Women And Men 6.5. Toote tagastamisel punktis 6.1 satestatud juhul kannab toote tagasi saatmise kulud tarbija. 6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on pohjustatud (i) asjaoludest, mis ei tingitud that is ole OU; ning (ii) toote mittesihiparase kasutamise tulemusena, on GoStream OU-l oigus

Read More